Over Kickstart

Wat is Kickstart?

Kickstart is de eerste business incubator in Suriname die start-ups huisvesting, technische ondersteuning, persoonlijke begeleiding, netwerkfaciliteiten en toegang tot financiers en investeerders biedt om hun idee te realiseren, of hun beginnend bedrijf een groeispurt te geven.

Het inspireren van jonge (aspirant-)ondernemers, met een innovatief en creatief idee of product, een bedrijf te starten en hen daarin te ondersteunen ter vergroting van hun slagingskans.

Sociaaleconomische groei in Suriname kan worden gerealiseerd door het stimuleren van ondernemerschap.

Doel

Het ondersteunen van start-ups binnen een business incubator, waarin een solide basis wordt gelegd om te kunnen overleven en groeien, waardoor zij kunnen bijdragen aan werkgelegenheid, productievergroting, en economische diversificatie in Suriname.


Doelstellingen

 • Jonge aspirant-ondernemers met creatieve en innovatieve ideeën inspireren tot het opzetten van een bedrijf en hen via training, coaching, en ‘mentoring’ te begeleiden in het traject “Van idee tot ‘investor ready’ business startup”.
 • Jonge beginnende ondernemers, die in de eerste groeifase van hun bedrijf zijn en nog op beperkte schaal een vernieuwend product of dienst op de markt brengen, via training, coaching, en ‘mentoring’ te ondersteunen bij de groei van hun bedrijf.
Over

Kickstart

Waarom kiezen voor Kickstart?

Kickstart richt zich op jonge, startende ondernemers in de pre-start en startfase.

Kickstart is bedoeld voor aspirant-ondernemers die een vernieuwend idee of al een product of dienst hebben ontwikkeld (pre-start fase). Daarnaast begeleid Kickstart ook startende ondernemers, die pas (een jaar of twee) met een innovatief product of dienst op de markt zijn, bij de verdere groei van hun bedrijf (startfase).

Voor wie is Kickstart?

Kickstart helpt jonge mensen bij het omzetten van hun vernieuwend productidee naar een bedrijf, maar ook bij de groei van hun startend bedrijf. Jij komt met jouw idee, product of dienst, en Kickstart zorgt voor de rest: van ervaren experts uit binnen- en buitenland, een breed netwerk, werk- en vergaderruimte, tot het bieden van een platform en perspectieven om partners, financiers en investeerders aan te trekken.

Diensten

Kickstart by TBL biedt starters in business een scala van diensten aan binnen het Kickstart Incubator Programma, waaronder:

 • Intensieve training, coaching en begeleiding (‘mentoring’) door technische experts en ervaren ondernemers
 • Gratis werk- en vergaderruimte, voorzien van airco, aan de Heerenstraat 44, in het centrum van Paramaribo;
 • Een inspirerende omgeving die bevorderlijk is om te leren en een droom om te zetten in realiteit;
 • Kosteloze toegang tot kantoorfaciliteiten, waaronder:
 • Wi-Fi;
 • Kopiëren en printen (beperkt);
 • Postadres;
 • Verfrissingen (koffie, thee, water);
 • Netwerk- en zakelijke evenementen met als doel start-ups in contact te brengen met potentiële investeerders en partners en te helpen bij het uitbreiden van hun netwerk.

Waarom kiezen voor Kickstart?

Kickstart biedt unieke kansen voor starters in business en heeft een sterk onderscheidend vermogen.

 1. Kickstart heeft een breed netwerk, zowel in Suriname als de regio en Europa, dat optimaal ingezet zal worden om extra impulsen aan het succes van start-ups te geven.
 2. Praktische gerichtheid via:
 • ‘Hands-on’ training via workshops waarbij participanten actief worden betrokken;
 • ‘Learning by doing’ door concepten meteen toe te passen binnen het eigen bedrijf(sidee);
 • Ontwikkelen van praktische en creatieve vaardigheden, waaronder:
 • Pitchvaardigheden en -technieken;
 • Marketingvaardigheden, inclusief story telling;
 • Ondernemerskwaliteiten (technische skills) en ondernemerschap (mindset);
 • Beheer van Sociale Media;
 • Productie van promo filmpjes;
 • ICT-skills.
 1. Inzet van experts met bewezen expertise binnen hun vakgebied;
 2. Een-op-een sessies met een toegewezen mentor, die zich op het algeheel succes van de Starter richt. Als zodanig is de mentor een motivator, raadgever, en klankbord die toegewijd is om het volledige potentieel van de start-up te ontwikkelen.
 3. Kosteloze toegang tot maandelijkse ‘business events’ en andere netwerkevenementen, waar starters:
 • Leren uit ervaringen van andere ondernemers, zoals ‘best practices’, ‘lessons learned’, ‘do’s and dont’s’;
 • Leren over uitdagingen in het zakendoen in Suriname, inclusief exporteren (bevorderlijk om ‘street smart’ te worden);
 • Sparren met gelijkgestemde, jonge, dynamische ondernemers.
 1. Het bieden van financieringsperspectief door/via:
 • Pitching- en zakelijke evenementen te organiseren waaraan potentiële lokale investeerders en financiers zullen deelnemen;
 • Beschikbare financierings- en ondersteuningsmogelijkheden voor start-ups (via donoren, lokale fondsen en faciliteiten) inzichtelijk te maken en waar mogelijk starters te faciliteren bij de toegang tot deze financieringsbronnen (aftercare);
 • Te lobbyen voor het faciliteren van ‘access to finance’ voor start-ups.

Het traject

Fase 1

U$ 450
 • 12weken
 • Business Model
 • Workshops
 • Groepcoaching & mentoring
 • Individuele coaching
 • Co-working ruimte
 • Kantoorfaciliteiten

Fase 2

U$ 300
 • 12weken
 • Business Plan
 • Workshops
 • Groepcoaching & mentoring
 • Individuele coaching
 • Co-working ruimte
 • Kantoorfaciliteiten
De Bootcamp bestaat uit workshops om starters te inspireren tot het opzetten van een eigen bedrijf, terwijl ook ideevorming (nadere uitwerking van je idee) en pitchen centraal staan. Het pitchen is nodig om geselecteerd te worden voor deelname aan het Incubator Programma.

Duur: 5 ochtenden

Uitvoering via: Online Zoom meetings

Fee: Kosteloze toegang.

Gedurende de Bootcamp: maak je kennis met de belangrijkste principes van ondernemerschap, krijg je inzicht in het potentieel van je idee, product of bedrijf, en krijg je training om deze helder en overtuigend te pitchen voor investeerders en financiers. Op basis van de inzichten die je hebt opgedaan kun je besluiten of je het potentieel verder wilt ontwikkelen binnen de incubator.

Aan het einde van de Bootcamp: krijg je de kans om je idee te pitchen voor de Selectie Commissie. Deze zal de 10 beste ideeën selecteren voor deelname aan het Kickstart Incubator Programma. Vanaf dat moment maak je deel uit van de TBL-gemeenschap.

Selectie van de 10 meest belovende start-ups geschiedt op basis van de Bootcamp-presentaties (pitches) voor de Selectie Commissie. De 10 kandidaten met de hoogste score op de selectiecriteria worden geselecteerd voor participatie in het Incubator Programma.

Selectiecriteria:
 • Innovatief of creatief gehalte: dit houdt in dat jouw idee/product/dienst vernieuwend of origineel moet zijn (het kan bijvoorbeeld om verbetering van een bestaand product/dienst/productiemethode gaan of introductie van een geheel nieuw product/dienst/ productiemethode);
 • Waardepropositie: dit houdt in dat jouw idee/product/dienst waarde of voordeel dient op te leveren voor de klant;
 • Schaalbaarheid: dit houdt in dat jouw idee/product/dienst door een groot aantal klanten gebruikt kan worden zonder dat zich knelpunten voordoen (digitale producten zijn bijvoorbeeld een stuk makkelijker te schalen dan een kunstenaar die schilderijen maakt);
 • Herhaalbaarheid: dit houdt in dat niet voor even, maar voor een langere periode geld verdiend kan worden met jouw idee/product/dienst (als je bijvoorbeeld inspeelt op een hype is je idee niet herhaalbaar);
 • Presentatie: dit houdt in dat jij jouw idee/product/dienst zal moeten pitchen voor de Selectie Commissie en dat je die moet kunnen overtuigen dat jij het beste voorstel hebt.
Duur: 12 weken

Dag van de week: zaterdag

Tijd: Ochtendblok: 09.00 – 12.00 A.M. en middagblok: 14.00 – 17.00 P.M.

Uitvoering: Online workshops via Zoom, Online coaching van de groep via Zoom, individuele coaching en ‘mentoring’ (in afstemming met coaches en mentoren).

Fase 1 bestaat uit Interactieve workshops waarbij het zoeken, testen en valideren van het Bedrijfsmodel, dat jouw bedrijf de grootste slagingskans op succes biedt, centraal staat.  

Gedurende Fase 1: neem je deel aan verplichte wekelijkse workshopsessies, waarbij je kennis maakt met uiteenlopende onderwerpen. Het programma van Fase 1 (klik hier) geeft meer inzicht in de andere praktische onderwerpen die tijdens de workshops aan de orde zullen komen.

Daarnaast krijg je een  verdiepingstraining in het pitchen van je idee. Je wordt ook uitgedaagd om je presentatievaardigheden verder te verfijnen door wekelijks een presentatie te houden voor medeparticipanten in de incubator over je bevindingen bij het toepassen van concepten binnen je (op te zetten) onderneming.

Tijdens de workshops stimuleren wij ‘learning by doing’. Dat betekent dat je wordt aangemoedigd om concepten meteen toe te passen om hieruit te leren en tot nieuwe inzichten te komen. Je zal steeds op basis van deze inzichten je bedrijfsmodel aanpassen totdat het optimale model is gevonden dat het beste bij jouw idee/product/bedrijf past. In dit proces krijg je de nodige ondersteuning van onze trainers, coaches en mentoren. De coaching sessies met technische experts (coaches) en begeleidingssessies met mentoren vinden ook wekelijks plaats.

Aan het begin van deze fase zal een vaardigheids-/competentiebeoordeling worden gemaakt voor elke participant. Op basis van de uitkomsten daarvan wordt voor elke deelnemer een individueel ‘competentie-ontwikkelingstraject’ ontwikkeld, waarbij zelfstudie zal worden gestimuleerd.

Als je de basiskennis voor Excel en PowerPoint mist, voorziet deze fase van het Incubator Programma in extra-modulaire training.
 • De 9 elementen van Business Model Canvas vormen de ruggengraat van Fase 1 van het KICKSTART Incubator Programma.
 • Workshops 1 tot en met 7 gaan in detail in op een of meer specifieke onderdelen van het Business Model Canvas. De 9 onderdelen van dit model zijn Value Proposition, Customer Segments, Customer Relations, Distribution Channels, Key Partners, Key Activities, Key Resources, Cost Structure, Revenue Streams. Hier worden ook de Lean Startup Approach en relevante concepten zoals Minimum Viable Product, Build-Measure-Learn geïntroduceerd.
De zoektocht naar het bedrijfsmodel dat het beste bij jou idee/product/dienst past wordt vanuit 2 invalshoeken benaderd: ‘Business modelling’ en Creative Thinking.  Bij ‘business modelling’ wordt Business Model Canvas gecombineerd met ‘Jobs To-Be-Done Theory’, en ‘Outcome Driven Innovation’ (wat consumenten willen), terwijl ‘Creative Thinking’ ingaat op ‘Design Thinking’ en ‘Systematic Inventive Thinking’;
 • Workshops 8 tot 10 behandelen onderwerpen die relevant zijn voor start-ups, met name: Wet- en regelgeving, Bescherming van Eigendomsrechten, Bedrijfsethiek en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarnaast wordt hier de Investor Deck geïntroduceerd. Verder komen gastsprekers/experts aan het woord die hun kennis over het aantrekken van investeerders en financiers zullen delen.
 • Workshops (11 en 12) zijn gewijd aan het pitchen.
Aan het einde van Fase 1: word je uitgenodigd om je idee te pitchen voor potentiele financiers en investeerders, als je een succesvol (gevalideerd) businessmodel hebt ontwikkeld. Het pitchen in deze fase biedt verschillende voordelen. Ten eerste is het mogelijk om feedback te krijgen die je kunt gebruiken bij de verdere ontwikkeling van je idee/bedrijf in Fase 2 van het incubator programma. Ten tweede biedt het je een kans om reeds in dit stadium mogelijke partners, investeerders of financiers aan te trekken of hen in ieder geval alvast te interesseren voor je bedrijf wanneer je businessplan gereed is aan het einde van Fase 2. Hierna word je toegelaten tot Fase 2 van het KICKSTART Incubator Programma.
Duur: 12 weken

Dag van de week: zaterdag

Tijd: Ochtendblok 09.00 – 12.00 A.M. en middagblok 14.00 – 17.00 P.M.

Periode: 2e week februari – 1ste week mei 2021

Uitvoering: Online workshops via Zoom, Online coaching van de groep via Zoom, individuele coaching en ‘mentoring’ (in afstemming met coaches en mentoren).

Fase 2 van het Incubator Programma is bestemd voor geselecteerde start-ups die Fase 1 van het Incubator Programma succesvol hebben afgerond en voor start-ups die al een gevalideerd businessmodel hebben. Het doel van deze tweede fase is om de start-up ‘investor ready’ te maken, waarbij de focus ligt op het ontwikkelen van een eenvoudig, begrijpelijk, leesbaar en realistisch Businessplan.

Het maken van een uitgebreid businessplan is voor de meeste bedrijven niet nodig om aan de slag te gaan. Het opstellen van een kort businessplan biedt echter verschillende voordelen die ruimschoots opwegen tegen de tijdsinvestering. De belangrijkste voordelen zijn hierna genoemd.
 • Het proces van denken en schrijven van het plan geeft duidelijkheid voor het bedrijf.
 • Als er kapitaal van externe bronnen nodig is, willen investeerders een plan dat blijk geeft van een solide begrip en visie voor het bedrijf.
 • Het plan helpt bij het prioriteren van taken die het belangrijkst zijn.


Gedurende Fase 2:  neem je deel aan verplichte wekelijkse workshopsessies. Aangezien het Businessplan hier centraal staat, komen tijdens de workshops alle deelplannen of secties van dit plan aan de orde. Deze onderdelen zijn terug te vinden in het Incubator Programma van Fase2. Daarnaast krijg je enige basiskennis Financieel Management mee en word je gestimuleerd om ook via zelfstudie je kennis op dit gebied verder uit te breiden.

Ook in Fase 2 krijg je de nodige ondersteuning van onze trainers, coaches en mentoren. De coaching sessies met technische experts (coaches) en begeleidingssessies met mentoren vinden wekelijks plaats.

Evenals in Fase 1 wordt ook in Fase 2 ernaar toegewerkt om je plannen te presenteren aan investeerders.

Tijdens deze fase zal je ook een aantal praktische vaardigheden meekrijgen, waar TBL de experts voor in huis heeft.

De 7 deelplannen of secties van het Businessplan vormen de kern van Fase 2 van het KICKSTART Incubator Programma.
 • Workshop 1 en 2 introduceren het Businessplan. In deze 2 weken staat basiskennis financieel management centraal, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen: kosten versus uitgaven, balans, verlies- en winstrekening, liquiditeitsbegroting, en break-even analyse.
 • Workshop 3 en 4 zijn gewijd aan Marketing, met name marktanalyse, marketing en sales. Ook story telling, de productie van korte promofilmpjes, en gebruik en beheer van sociale media worden hierin meegenomen;
 • Workshop 5 behandelt het Operationeel plan.
 • Workshop 6 tot en met 8 concentreren zich op het Financieel Plan.
 • Workshop 9 reikt handvaten aan voor de beschrijving van het bedrijf, en een ‘one-pager’ voor potentiele investeerders;
 • Workshop 10 is een werksessie die gericht is op de afronding van het businessplan.
 • Workshop 11 en 12 zijn gefocust op de voorbereiding en het pitchen voor potentiele investeerders.


Aan het einde van Fase 2: word je uitgenodigd om je businessplan te pitchen voor potentiele financiers en investeerders. Hierna wordt het Incubator Programma afgesloten. Als onderdeel van de nazorg, zullen wij je blijven volgen en waar mogelijk blijven ondersteunen om je bedrijf tot een succes te maken. Ook zullen we je vragen om bij een volgende ronde van het Incubator Programma je ervaringen over je ‘Incubator Journey’ te delen met andere participanten.

Basic Plan

$ 110
 • 2GBBandwidth
 • 100GBStorage
 • 2Accounts
 • 1Host Domain
 • 24/7Support

Premium Plan

$ 550
 • 50GBBandwidth
 • 1000GBStorage
 • 10Accounts
 • 8Host Domain
 • 24/7Support
 • Custom Email

Volledig

U$ 750
 • 24 weken
 • Business Model & Business Plan
 • Workshops
 • Online Groepscoaching
 • Individuele Coaching & Mentoring
 • Co-Working ruimte
 • Kantoorfaciliteiten
0
Years Of Experience
0
Projects Complete
0
Satisfied Customers
0
Award Winning

Team

Sharon Welch

Sharon Welch

Founder Pogon

Rachel Howell

Rachel Howell

UX/UI Design

Frances Moore

Frances Moore

Marketing

Onze Diensten